Over Stichting Blokkersfonds

Het Blokkersfonds staat voor ‘bevorderen van saamhorigheid’ en ‘kweken van gemeenschapszin in de Blokkerse gemeenschap’.

Sinds de oprichting in 1991 beheert de Stichting een vermogen waarvan de jaarlijkse opbrengst besteed wordt aan projecten die ten goede komen aan de Blokkerse gemeenschap. Diverse projecten zijn de afgelopen jaren ondersteund. Als uitgangspunt geldt onder meer dat individuele personen niet worden gesubsidieerd. Daarnaast behoort het project politiek neutraal zijn en krijgen activiteiten voor de jeugd voorrang.

  • Bestuur

    Meer info over ons bestuur? klik hier

  • Aanvragen

    Wilt u subsidie aanvragen? klik hier

  • Jaar Samenvatting

    Meer info over ons jaar samenvatting? klik hier