Hoe kan ik een subsidie aanvragen?

Twee keer per jaar beoordeelt het bestuur van het Blokkersfonds de subsidieaanvragen. Ieder jaar in april en november komt het bestuur bijeen. Verenigingen en clubs kunnen in maart of oktober hun aanvraag, inclusief cijfermatige onderbouwing, bij het bestuur indienen.

Aanvragen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend, altijd voorzien van een cijfermatige onderbouwing. Deze kunnen worden verstuurd aan de secretaresse van de stichting:
Blokkersfonds

p/a L. Liberg
De Eland 21
1696 CS Oosterblokker

Uitbetaling geschiedt gedeeltelijk of in eens bij realisatie van de aanvraag. Het moet zeker zijn dat het aangevraagde project doorgaat en de totale financiering van het project moet sluitend zijn.