Welke projecten komen in aanmerking?

Voor concrete projecten die op een andere wijze niet financieel rond gemaakt kunnen worden kan bij de Stichting een aanvraag worden gedaan. Projecten voor de jeugd en nieuwe initiatieven zullen voorrang krijgen.

De voorwaarden:

– Het project moet ten goede komen aan de Blokkerse gemeenschap.
– Het project wordt niet georganiseerd door een commerciele organisatie.
– Het project is politiek neutraal.
– Het project bevat een cijfermatige onderbouwing.
– Het project is openbaar toegankelijk.
– De financiele bijdrage van het Blokkersfonds is geen vervanging van reguliere subsidiestromen.

Er zal geen structurele ondersteuning worden verleend en aan individuele personen wordt geen donatie verstrekt.